ในเอกสารนี้อาจจะเก่าไปแล้วที่เกี่ยวเนื่องกับรุ่นของเอกสารในภาษาอังกฤษ สำหรับรุ่นล่าสุดโปรดอ้างอิงจาก เอกสารในภาษาอังกฤษ.

เว็บแอปพลิเคชันเฟรมเวอร์คที่ รวดเร็ว คล่องตัว และ เรียบง่าย สำหรับ Node.js
$ npm install express --save

เว็บแอปพลิเคชัน

Express เป็น Node.js เว็บแอปพลิเคชันเฟรมเวอร์คที่เรียบง่ายและคล่องตัว สำหรับเว็บและแอปพลิเคชันบนมือถือ ที่มีชุดของคุณสมบัติที่สมบูรณ์

APIs

ด้วยเครืองมือสำหรับ HTTP method ที่นับไม่ถ่วน และ ที่จัดการมิดเดิลแวร์ ให้คุณ ทำให้คุณสามารถสร้าง API ที่สมบูรณ์ได้อย่างง่ายและรวดเร็ว

ประสิทธิภาพ

Express มีชั้นบางๆ ของคุณลักษณะพื้นฐานของเว็บแอปพลิเคชัน โดยไม่ปิดบังคุณสมบัติของ Node.js ที่คุณคุ้นเคยและชื่นชอบ

เฟรมเวอร์ค

เฟรมเวอร์คยอดนิยมมากยาย ที่มีพื้นฐานจาก Express.