Tento dokument môže byť v porovnaní s dokumentáciou v angličtine zastaralý. Aktuálne informácie nájdete v dokumentácii v angličtine.

Základný routing

Routing rozhoduje o tom, ako aplikácia odpovedá na požiadavky (requesty) klientov na jednotlivých koncových bodoch (endpointoch) reprezentovaných pomocou URI (alebo cesty) a špecifickej HTTP request metódy (GET, POST, atď.).

Každý definovaný route môže mať jednu, alebo viacero handler funkcií, ktoré sa vykonajú v prípade, ak je route spárovaný s požiadavkou klienta.

Route definícia má nasledovnú štruktúru:


app.METHOD(PATH, HANDLER)

Kde:

Tento tutoriál predpokladá, že existuje inštancia express aplikácie s názvom app a server je spustený. Ak nie ste oboznámení s vytváraním a spuštaním aplikácií, začnite Hello world prikladom.

Nasledujúce priklady ilustrujú definovanie jednoduchých route-ov.

Odpoveď s textom Hello World! na hlavnej stránke:


app.get('/', function (req, res) {
  res.send('Hello World!');
});

Odpoveď na POST request na hlavný route (/), hlavnú stránku aplikácie:


app.post('/', function (req, res) {
  res.send('Got a POST request');
});

Odpoveď na PUT request na route /user:


app.put('/user', function (req, res) {
  res.send('Got a PUT request at /user');
});

Odpoveď na DELETE request na route /user:


app.delete('/user', function (req, res) {
  res.send('Got a DELETE request at /user');
});

Viac informácií ohľadom routing-u nájdete v routing príručke.