This document might be outdated relative to the documentation in English. For the latest updates, please refer to the documentation in English.

Asosiy marshrutizatsiya

Ushbu material Expressda asosiy marshrutizatsiyalar bilan ishlash haqidadir. Marshrutizatsiya dasturda HTTP so’rovlarga (GET, POST va b.sh) murojat qilinganda, ma’lum bir manzilga(endpoint) qanday javob berishini aniqlaydi.

Har bir marshrut(route) bir yoki ko’plar qayta ishlovchi funksiyalarga ega.

Marshrutni aniqlash quyidagi ko’rinishga ega app.METHOD(PATH, HANDLER), bu yerda app expressning ekzamplyari, METHOD esa HTTP request method, PATH esa saytdagi manzili va HANDLER esa marshrut chaqirilganda bajariladinga funksiya.

Ushbu qo’llanmani foydalanishdan oldin express obyektidan ekzamplyar olib, uni app deb atang va serverni ishga tushuring. Agar siz bu bilan tanish bo’lmasangiz, unda Hello world misol qo’llanmanisini o’qib chiqing.

Quyidagi kodlar marshrutizatsiyaga bir necha misollar keltirilgan.


// Bosh sahifada "Hello World!" javobini qaytaradi.
app.get('/', function (req, res) {
  res.send('Hello World!');
})

// Bosh sahifada POST so'rovni qabul qilish.
app.post('/', function (req, res) {
  res.send('Got a POST request');
})

// /user manzilida PUT so'rovni qabul qilish.
app.put('/user', function (req, res) {
  res.send('Got a PUT request at /user');
})

// /user mazilida DELETE so'rovni qabul qilish.
app.delete('/user', function (req, res) {
  res.send('Got a DELETE request at /user');
})

Marshrutizatsiya haqida to’liq ma’lumot olish uchun, ma’lumotnoma orqali Marshrutizatsiya bo’limini o’qib chiqing.