Цей документ може бути застарілим, в порівнянні з оригінальною англійською версією документації.

Приклад виводу “Hello world”

Далі показано дуже спрощений варіант створення застосунку Express. Тут використовується єдиний файл — тобто не те, що ви отримуєте в результаті роботи генератора Express, який створює каркас для повноцінного, хоча й мінімалістичного застосунку, з декількома файлами JavaScript, шаблонами Jade, та субдиректоріями для деяких потреб.

Для початку, створіть директорію з ім’ям myapp, перейдіть в неї та запустіть npm init. Потім встановіть express як залежність, так як це показано в керівництві встановлення.

В директорії myapp, створіть файл з ім’ям app.js та додайте наступний код:


var express = require('express');
var app = express();

app.get('/', (req, res) => {
  res.send('Hello World!')
})

app.listen(3000, () => {
  console.log('Приклад застосунку, який прослуховує 3000-ий порт!')
})

Цей скрипт запускає сервер та прослуховує з’єднання на 3000-му порті. В результаті виводиться “Hello World!”, коли запити адресуються до кореневого URL (/) або кореневого маршруту. Для усіх інших адрес формується відповідь 404 Not Found.

Змінні req (request) та res (response) містять ті ж об’єкти, які надає Node.js, тобто ви можете викликати req.pipe(), req.on('data', callback), та виконувати будь-які інші дії без участі Express.

Запустіть застосунок наступною командою:

$ node app.js

Після чого, відкрийте браузер за адресою http://localhost:3000/ щоб побачити результат.