Bu doküman ingilizce dokümana göre eski olabilir. Son güncellemeler için lütfen İngilizce Dokümanı. ziyaret edin

Basit yol atama

Yol atama, bir uygulamanın belrili bir adreste belirli bir HTTP methodu ile (GET, POST gibi) gelen isteğe ne şekilde cevap vereceğine karşılık gelir.

Her yol, girilen adres eşleştiğinde bir veya daha fazla fonksiyon tarafından işlenebilir.

Yol tanımları aşağıdaki şekilde yapılanmıştır:

app.METHOD(PATH, HANDLER)

Burada:

Bu konu express ve app örneklerinin bulunduğunu ve sunucunun çalıştığını varsayar. Eğer bir uygulama oluşturup çalıştırmak hakkında bir bilginiz yoksa, Merhaba Dünya örneği sayfasını ziyaret edin.

Aşağıdaki örnekler nasıl basit bir şekilde yol tanımlayabileceğinizi gösterir.

Anasayfada Merhaba Dünya! ile cevap verin:

app.get('/', function (req, res) {
  res.send('Merhaba Dünya!')
})

Kök dizine (/) gelen POST isteğine bir cevap verin:

app.post('/', function (req, res) {
  res.send('POST isteği geldi!')
})

/user yoluna gelen PUT isteği:

app.put('/user', function (req, res) {
  res.send('/user adresinde bir PUT isteği')
})

/user yoluna gelen DELETE isteği:

app.delete('/user', function (req, res) {
  res.send('/user adresinde bir DELETE isteği')
})

Yol atama ile ilgili daha fazla detay için, yol atama sayfasını ziyaret edin.

Previous: Express application generator     Next: Serving static files in Express