Bu doküman ingilizce dokümana göre eski olabilir. Son güncellemeler için lütfen İngilizce Dokümanı. ziyaret edin

Express hata ayıklama

Express, rota eşleştirmeleri, kullanımda olan ara yazılım fonksiyonları, uygulama modu, ve istek-yanıt döngüsü akışı ile ilgili bilgileri loglamak için dahili olarak debug mödülünü kullanmaktadır.

debug, console.log metodunun uzatılmış bir sürümü gibidir, ama console.log metodunun aksine, üretim kodunda debug ifadelerini yorum satırına almak zorunda değilsiniz. Loglama varsayılan olarak devre dışı bırakılmıştır ve şarta bağlı olarak DEBUG ortam değişkeni kullanılarak devreye alınabilir.

Express uygulamasında kullanılan ütün dahili logları görmek için, uygulamanızı başlatırken DEBUG ortam değikenini express:* olarak güncelleyin.

$ DEBUG=express:* node index.js

Windows’ta aynı komutun karşılığını kullanın.

> set DEBUG=express:* & node index.js

express generator kullanılarak yaratılan varsayılan uygulamada bu komutu koşmak aşağıdakileri yazdıracak:

$ DEBUG=express:* node ./bin/www
 express:router:route new / +0ms
 express:router:layer new / +1ms
 express:router:route get / +1ms
 express:router:layer new / +0ms
 express:router:route new / +1ms
 express:router:layer new / +0ms
 express:router:route get / +0ms
 express:router:layer new / +0ms
 express:application compile etag weak +1ms
 express:application compile query parser extended +0ms
 express:application compile trust proxy false +0ms
 express:application booting in development mode +1ms
 express:router use / query +0ms
 express:router:layer new / +0ms
 express:router use / expressInit +0ms
 express:router:layer new / +0ms
 express:router use / favicon +1ms
 express:router:layer new / +0ms
 express:router use / logger +0ms
 express:router:layer new / +0ms
 express:router use / jsonParser +0ms
 express:router:layer new / +1ms
 express:router use / urlencodedParser +0ms
 express:router:layer new / +0ms
 express:router use / cookieParser +0ms
 express:router:layer new / +0ms
 express:router use / stylus +90ms
 express:router:layer new / +0ms
 express:router use / serveStatic +0ms
 express:router:layer new / +0ms
 express:router use / router +0ms
 express:router:layer new / +1ms
 express:router use /users router +0ms
 express:router:layer new /users +0ms
 express:router use / <anonymous> +0ms
 express:router:layer new / +0ms
 express:router use / <anonymous> +0ms
 express:router:layer new / +0ms
 express:router use / <anonymous> +0ms
 express:router:layer new / +0ms

Ve uygulamaya bir istek yapıldığında, Express kodunda belirtilen logları göreceksiniz:

 express:router dispatching GET / +4h
 express:router query : / +2ms
 express:router expressInit : / +0ms
 express:router favicon : / +0ms
 express:router logger : / +1ms
 express:router jsonParser : / +0ms
 express:router urlencodedParser : / +1ms
 express:router cookieParser : / +0ms
 express:router stylus : / +0ms
 express:router serveStatic : / +2ms
 express:router router : / +2ms
 express:router dispatching GET / +1ms
 express:view lookup "index.pug" +338ms
 express:view stat "/projects/example/views/index.pug" +0ms
 express:view render "/projects/example/views/index.pug" +1ms

Sadece yönlendirme implementasyonundan logları görmek için, DEBUG değişkenini express:router olarak ayarlayın. Aynı şekilde, sadece uygulama implementasyonundan logları görmek için DEBUG değişkenini express:application olarak ayarlayın, ve benzeri.

express tarafından yaratılan uygulamalar

express komutu tarafından yaratılan bir uygulama da debug modülünü kullanır ve hata ayıklama isim alanı, uygulamanın isiminin kapsamı içine alınır.

Örneğin, $ express sample-app ile bir uygulama yarattığınızda, debug ifadelerini aşağıdaki komutla etkinleştirebilirsiniz:

$ DEBUG=sample-app:* node ./bin/www

Virgül ile ayrılmış bir isimler listesini atayarak birden fazla debug isim alanı belirtebilirsiniz:

$ DEBUG=http,mail,express:* node index.js

Gelişmiş seçenekler

Node.js üzerinden koşulduğunda hata ayıklama loglamasının davranışını değiştirecek birkaç ortam değişkeni ayarlayabilirsiniz:

İsim Amaç
DEBUG Spesifik hata ayıklama isim alanlarını devre dışı bırakma veya etkinleştirme.
DEBUG_COLORS Hata ayıklama çıktısında renk kullanıp kullanmama.
DEBUG_DEPTH Nesne inceleme derinliği.
DEBUG_FD Hata ayıklama çıktısının yazılacağı dosya tanımlayıcı.
DEBUG_SHOW_HIDDEN İncelenen nesnelerde gizli özellikleri gösterme.

Not: DEBUG_ ile başlayan ortam değişkenleri, %o/%O biçemleyicileriyle kullanılmak üzere bir Seçenekler nesnesine dönüştürülür. Tam listeyi görmek için Node.js’in util.inspect() dökümantasyonuna bakınız.

Kaynaklar

debug ile ilgili daha fazla bilgi için bakınız debug.