Tento dokument môže byť v porovnaní s dokumentáciou v angličtine zastaralý. Aktuálne informácie nájdete v dokumentácii v angličtine.

Frameworky založené na Express-e

Na Express-e je založených niekoľko populárnych Node.js frameworkov, ako napr.: