Tento dokument môže byť v porovnaní s dokumentáciou v angličtine zastaralý. Aktuálne informácie nájdete v dokumentácii v angličtine.

Security aktualizácie

Vulnereabilita (zraniteĺnosť) Node.js priamo ovplyvňuje Express. Preto sledujte vulnereabilitu Node.js a uistite sa, že používate poslednú stable verziu Node.js.

Zoznam nižšie obsahuje objavené a opravené vulnereability Express-u v špecifických verziách updatov.

POZN.: Ak si myslíte, že ste objavili security vulnerabilitu Express-u, prosím pozrite si Security Policies and Procedures.

4.x

3.x

Express 3.x UŽ NIE JE VIAC UDRŽIAVANÝ

Známe aj neznáme security problémy v 3.x už neboli viac riešené od poslednej aktualizácie (1 August, 2015). Používanie verzie 3.x by nemalo byť považované za bezpečné.